Solar Panel Nedir ve Güneşten Elektrik Nasıl Üretilir?

Yenilenebilir bir enerji kaynağı olması nedeni ile oldukça popüler olan güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi kullanıcılar tarafından çevre kirliliğine neden olmaması, bol ve ucuz olması, işletme maliyetinin düşük olması gibi nedenler ile sıkça tercih edilmektedir. İlginin bu kadar yoğun olması nedeni ile herkes solar panelin ne olduğu, güneş enerjisinin nasıl elektriğe dönüştürüldüğünü merak etmektedir.

Solar Panel Nedir?

Güneşten gelen ışını absorbe ederek elektrik üreten mekanizmaya solar panel ya da diğer adı ile güneş paneli denilmektedir. Solar paneller, doğaya ve çevreye zararsız olması ve bütçeye yaptığı katkılardan dolayı sıkça tercih edilmektedir. Kullanımda enerji direkt olarak güneşten karşılandığı için ekstra mazot, yağ, gaz gibi masraflara gerek kalmayacaktır. Doğal ve temiz bir enerji ile çalıştığı için oldukça güvenilir mekanizmalar olan solar paneller, güneş alan istenilen herhangi bir yere takılabilir.

Solar Panellerin Kullanılma Amacı Nedir?

Elektroniğin ve teknolojinin giderek geliştiği günümüzde hemen hemen her alanda elektrik kullanılmaya başlanmıştır. Elektriğe ihtiyaç bu kadar fazla olunca yeryüzündeki enerji kaynakları hızlı bir şekilde tükenme eğilimi göstermektedir. Yeryüzündeki yenilenemeyen enerji kaynaklarını tüketmemek ve çevre dostu bir elektrik üretme tesisi yaratma amacı ile güneş enerjisi çalışan solar paneller ve diğer nesneler üretilmiştir. Solar panel gündüz topladığı güneş ışınları ile gece olunca çalışmaya devam etmektedir. Solar paneller %100 karşı bir sistem olarak görülmektedir; çünkü dışarının sıcaklığından tamamen bağımsız olarak sadece güneş ışınları ile çalışmaktadır. Böylece kış aylarında da çalışmaya devam ederek ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini sizlere sağlamaktadır.

Solar Paneller Nerelerde Kullanılmaktadır?

Solar paneller günümüzde pek çok nesnede kullanılmaktadır. Bu nesnelerden bazıları şu şekildedir:

  • Bataryalar
  • Uyarı levhaları
  • Cep telefonu
  • Bilgisayar
  • Radyo, telefon sistemleri ve telsizler
  • Bina iç ve dışının aydınlatılması
  • Hava ve deprem gözlem istasyonları
  • Askeri uygulamalar
  • Elektrik ve su sistemlerindeki telemetrik ölçümler

Güneşten Elektrik Nasıl Üretilmektedir?

Güneş panelinde bulunan silikon hücreler gelen güneş ışığının elektriğe dönüştürülmesini sağlamaktadır. Oluşan bu elektriğin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için devrede bulunması gereken elemanlar mevcuttur. Elektrik üretmek için kurulan bir güneş enerjisi sisteminde evirici, akü grubu, akü şarj regülatörü ve yardımcı elektronik devreler bulunur; aynı zamanda farklı devre elemanlarına da devrede rastlanabilir.

Akü Grubu

Akü grubu, güneş enerjisinin elektriğe çevrilmesinin ardından oluşan bu elektrik enerjisini depolamak için devrede bulunan elemanlardır. Akü grubu ile havanın kapalı olduğu zamanlarda enerjisiz kalmanın önüne geçilir. Akü grubu seçilirken kaç gün güneşsiz kalınacağı hesap edilerek ona uygun KW – saatte akü grubu seçilmelidir.

Akü Şarj Regülatörü

Akünün tam dolmasını ya da tamamen boşaltılmasını engelleyici gelen akımı ayarlama özelliği akü şarj regülatörü güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilirken devrede kullanılması gerekilen en önemli elemanlardan birisidir. Akü regülatörünün seçiminde dikkat edilmesi gerekilen nokta akü gerilime uyumlu bir şekilde seçilmesi gerektiğidir.

Evirici

Eviriciler, doğru akım enerjisini alternatif akım enerjisine dönüştürmeyi saplayan devre elemanıdır. Eviricinin gücünün iyi hesaplanması gereklidir; bu da sistemde aynı anda çalışabilecek toplam yük güç değerlerinin toplanması yolu ile bulunmaktadır. Bu şekilde hesaplanan evirici gücünün aşağısında seçeceğiniz evirici güneş paneli sisteminden yeterince yararlanamamanıza neden olacaktır.

Solar panel ve güneşten elektrik nasıl üretilir konusunda detaylı bilgiler öğrenmek için güneş panelleri web sitesini inceleyebilirsiniz.